Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het Nieuwe Instituut nodigt jaarlijks internationale professionals uit de disciplines architectuur, design, mode en digitale cultuur naar Nederland, om kennis te maken met de werkwijze van het (multidisciplinaire) Nederlandse ontwerpveld. Dit programma stimuleert de internationale dialoog, culturele uitwisseling, marktverruiming en uitbreiding van het internationale netwerk. Het Nieuwe Instituut stelt met de aanvrager een programma op maat samen, waardoor bezoekers in korte tijd kennismaken met een groot aantal Nederlandse organisaties en personen.

Wie komt in aanmerking

Het Nieuwe Instituut nodigt programmeurs, festivals en culturele organisaties uit om zich aan te melden als partner voor het bezoekersprogramma ter stimulering van internationale uitwisseling, promotie en kennismaking met het Nederlandse ontwerpveld in de breedste zin. U bedient ten minste één van de volgende disciplines: architectuur, stedenbouw, design, mode, digitale cultuur en gaming. Het is belangrijk dat een bezoek zoveel mogelijk oplevert voor de gehele Nederlandse architectuur, design en digitale cultuursector. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt het event waarvoor de bezoeker wordt uitgenodigd getoetst op de aard, bereik en beoogde doelgroepen. Daarnaast wordt bij het toekennen van alle bezoekers rekening gehouden met een uitgebalanceerd geheel waarin elke discipline is vertegenwoordigd.

Aantal bezoekers per aanvrager

Er kunnen maximaal twee bezoekers per jaar worden aangevraagd. Deze kunnen verdeeld worden over de twee rondes (oktober 2018 en april 2019). Wanneer een aanvraag voor een specifiek programma wordt afgewezen, mag de aanvraag niet opnieuw worden ingediend in de volgende ronde. In de eerste ronde mogen ook bezoekers voor het najaar worden aangevraagd. Het aantal beschikbare plaatsen is in beide rondes gelijk. Organisaties kunnen ieder jaar aanvragen.

Procedure en deadline

  • Een aanvraag kan gedaan worden door het digitale formulier in te vullen voor 30 november 2018. 
  • Het aanvraagformulier kan globaal worden ingevuld. Het is van belang dat de aard, bereik en beoogde doelgroepen van het event waarvoor een bezoeker wordt uitgenodigd is gespecificeerd.  Specifieke informatie over de gewenste bezoeker is bij het invullen van de aanvraag welkom, maar de exacte details kunnen uiterlijk twee maanden voorafgaand aan het event met Het Nieuwe Instituut worden afgestemd.
  • Het Nieuwe Instituut neemt met een veldcommissie de verzoeken door om samen tot een keuze te komen van culturele partners die hiervoor in aanmerking komen en te kijken naar een uitgebalanceerd geheel waarin elke discipline is vertegenwoordigd.
  • Aanvragers krijgen voor 1 januari 2019 bericht. Na een toekenning vindt verdere afstemming plaats tussen Het Nieuwe Instituut en de culturele partner. De uiteindelijke selectie van gasten/sprekers vindt op een later tijdstip plaats (meestal in aanloop naar het festival en/of activiteit) op basis van de selectiecriteria. 
  • De tweede Open Call vindt plaats in april 2019. U kunt zich hier inschrijven voor de nieuwsbrief om op de hoogte te worden gehouden.

Selectiecriteria 

De aanvraag dient aan de volgende criteria te voldoen:

Relevantie bezoek

Het bezoekersprogramma bestaat uit bezoeken door één of meerdere niet-Nederlandse professionals aan een specifiek evenement/activiteit, het ontwerpveld, relevante overheidsorganisaties en andere gerelateerde culturele instituten binnen de disciplines architectuur, design en digitale cultuur.

Duur bezoek

Het Internationaal Bezoekersprogramma vergoedt bezoeken tot maximaal drie dagen. 

Bijdrage netwerk

Het is belangrijk dat een bezoek zoveel mogelijk oplevert voor de Nederlandse architectuur, design en digitale cultuursector. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt het event waarvoor de bezoeker wordt uitgenodigd getoetst op de aard, bereik en beoogde doelgroepen. Na afloop van het bezoek wordt dit geëvalueerd.

Profiel bezoeker

Het programma is bedoeld voor niet-Nederlands professionals (makers, ontwerpers, curatoren, directeuren, theoretici, beleidsmedewerkers, opinieleiders en journalisten) die werkzaam zijn in de architectuur, design en digitale cultuursector en die:

  • specifieke kennis willen delen met hun collega's in Nederland;
  • over de grens zoeken naar inspiratie en naar innovatieve processen;
  • nieuwe samenwerkingsprojecten willen opzetten in Nederland;
  • hun internationale netwerk willen vergroten.

Herkomst

Daarnaast is de bezoeker afkomstig uit één van de volgende landen die in het Internationaal Cultuurbeleid 2017 – 2020 van de Rijksoverheid zijn vastgesteld: België/Vlaanderen, Brazilië, China, Duitsland, Egypte, Frankrijk, Indonesië, Italië, Japan, Marokko, Rusland, Suriname, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zuid-Korea.

Vergoeding Internationaal Bezoekersprogramma

Een gehonoreerd verzoek binnen het Internationaal Bezoekersprogramma is geen subsidie; alleen gemaakte kosten worden vergoed. Wanneer een verzoek wordt gehonoreerd zal Het Nieuwe Instituut door middel van een overeenkomst de reis-, verblijfs- en programmakosten (zoals maaltijden, vervoerskosten t.b.v. het programma en kosten voor bijwonen lezing/event. Een sprekersfee of visumkosten worden niet vergoed) vergoeden van het bezoek tot maximaal € 2.500 per bezoeker op basis van een factuur met bewijsstukken.