Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Voortkomend uit de eerdere samenwerking met Virtueel Platform, een van de organisaties die gefuseerd zijn tot Het Nieuwe Instituut in januari 2013, is het bezoekersprogramma met STRP Biënnale dit jaar nog gecontinueerd. De organisatie van STRP Biënnale heeft op zaterdag 9 maart in samenwerking met Het Nieuwe Instituut een brunch georganiseerd voor zo’n 20 personen waaronder cyborg Neil Harbisson, Tim Maly (Quiet Babylon), Liam Young (Tomorrows Thoughts Today), kunstenaars Davide Quayola en Keri Elmsly en Gabrielle Jenks (AND Festival Manchester). Het Nieuwe Instituut heeft de reis- en verblijfskosten voor deze mensen vergoed om hun komst mogelijk te kunnen maken. De brunch was bedoeld voor het versterken en uitbouwen van het netwerk van professionals dat interesse heeft in STRP of in aanmerking komt voor mogelijke samenwerking in de toekomst.