Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het Nieuwe Instituut organiseerde op 20 juni 2014 samen met Modekern, Instituut voor Mode-Erfgoed, een eendaags congres over mode-erfgoed in het digitale tijdperk Re-Source: Fashion Heritage in the Digital Age. Voor dit modecongres zijn de drie internationale keynote sprekers binnen het internationaal bezoekersprogramma uitgenodigd: Marco Pecorari, PhD fashion ephemera Universiteit Stockholm, Rita Airaghi, directeur Fondazione Gianfranco Ferré, en Nadia Magnenat Thalmann, directeur MIRALab. Onderzoeksvragen die tijdens het congres werden gesteld zijn de dag voorafgaand aan het congres ruimschoots aan de orde gekomen in gesprekken met verschillende experts uit het veld, zoals Boris Debackere van V2, Aldje van Meer van CrossLab (Willem de Kooning), Sjouk Hoitsma (curator mode Museum Rotterdam), virtueel modeontwerper Jacob Kok en modeontwerper Jeroen van Tuyl. Een bezoek aan Het Nieuwe Instituut en het archief was tevens onderdeel van het programma.

Over Marco Pecorari

Marco Pecorari promoveert aan het Centre for Fashion Studies aan de Universiteit van Stockholm met een onderzoek naar de symbolische en culturele betekenis van ‘fashion ephemera’: catalogi, look books, uitnodigingen van modehuizen en ontwerpers. 
Marco Pecorari heeft gedurende zijn onderzoek gemerkt dat de aandacht van verzamelaars, musea en onderzoekers vaak voornamelijk bij de kleding ligt. Uitnodigingen, advertentiemateriaal en andere ‘vluchtige middelen’ ontsnappen gemakkelijk aan de aandacht, worden slecht bewaard en zijn moeilijk publiek toegankelijk. Percorari toont in zijn onderzoek aan dat deze middelen juist onlosmakelijk verbonden zijn met de kleding: kleding en ephemera vormen samen het concept. Marco Percorari heeft de afgelopen jaren onder andere bij het MoMu in Antwerpen onderzoek gedaan in de archieven van belangrijke Belgische modeontwerpers.

Over Rita Airaghi

Na een opleiding in de letteren werkte Rita Airaghi een aantal jaren als docent aan verschillende opleidingsinstituten. In 1970 accepteerde ze de uitnodiging van haar neef Gianfranco Ferré om hem te helpen een modebedrijf te starten. Het Gianfranco Ferré huis groeide gestaag en Airaghi werd in 1978 hoofdverantwoordelijke voor de communicatie en PR. Na het plotselinge overlijden van Ferré in 2007, richtte zij de Fondazione Gianfranco Ferré op, waarvan zij de directeur is. Deze stichting beheert de nalatenschap van Ferré en maakt die voor het publiek toegankelijk om zo de artistieke en culturele kwaliteit van zijn werk voor het voetlicht te brengen. De stichting participeert in tentoonstellingen, seminars en workshops en brengt publicaties uit. Ook geeft Rita Airaghi regelmatig lezingen bij verschillende academies en instituten. De basis voor al deze activiteiten wordt gevormd door een omvangrijke database met werk van Gianfranco Ferré, waaronder schetsen, foto’s van shows en reclamecampagnes, reclamemateriaal, teksten etc.

Over Nadia Magnenat Thalmann

Professor Nadia Magnenat Thalmann doet al dertig jaar baanbrekend onderzoek op het gebied van ‘virtuele mensen’. Ze heeft diverse bachelor- en mastergraden behaald in verschillende disciplines (psychologie, biologie en biochemie) en in 1977 een doctorsgraad in de kwantumfysica aan de universiteit van Genève. In 1989 richtte ze aan de universiteit van  Genève de interdisciplinaire onderzoeksgroep MIRALab op. Ze doet wereldwijd onderzoek op het gebied van virtuele mensen en sociale robots. Samen met haar doctoraalstudenten heeft ze meer dan vijfhonderd essays en boeken over dit onderwerp gepubliceerd met onderzoeksthema’s als 3D kleding, haar, lichaamsgebaren, modelleren van emoties en medische simulatie. Ze is meer dan driehonderd keer uitgenodigd om lezingen te geven bij diverse instellingen en organisaties, waaronder het Wereld Economisch Forum in Davos. Ze is hoofdredacteur van The Visual Computer Journal, co-hoofdredacteur van het tijdschrift Computer Animation and Virtual Worlds en redactielid van veel andere wetenschappelijke tijdschriften. 
Zeer recent heeft ze in Duitsland de prestigieuze Humboldt-Forschungspreis ontvangen, die wordt uitgereikt aan uitzonderlijke academici.
Naast haar werk als hoofd van de onderzoeksgroep MIRALab in Zwitserland is ze momenteel gasthoogleraar aan de Nanyang Technological University in Singapore, waar ze ook leiding geeft aan het Institute for Media Innovation (IMI).