Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

De feestelijke start op 16 november 2013 van het meerjarig tentoonstellings-, onderzoeks- en studioprogramma NIEUW/NEW van Het Nieuwe Instituut, vormde een goede aanleiding om een bezoekersprogramma voor internationale spelers binnen de creatieve industrie te organiseren. Tijdens een tweedaags programma maakten zeven bezoekers uit verschillende landen kennis met Het Nieuwe Instituut door het bijwonen van de opening, een bezoek aan Eindhoven en deelname aan een expert meeting. Deze (informele) expertmeeting was gericht op innovatie en actualiteit binnen de verschillende werkterreinen van de deelnemers en leverde interessante discussies op.


De gasten waren:

• Juulia Kauste, directeur Museum of Finnish Architecture, Finland;
• Lena Rahoult, CEO Centre for Architecture, Zweden;
• Benedicte Sunde, Managing Director DogA (Norwegian Centre for Design and Architecture), Noorwegen;
• Andreas Vaa Bermann, directeur Norsk Form - Foundation for Design and Architecture Norway and DogA, Noorwegen;
• Alice Black, Deputy Director London Design Museum;
• Frank Thinnes, manager cultuur Agence Culturel, Luxemburg;
• Ludger Brümmer, hoofd van ZKM| Institute for Music and Acoustics, Duitsland (alleen expert meeting);
• Alexandra Sankova, Moscow Design Museum (aanwezig op openingsdag samen met een curator van het Moscow Design Museum).

Robbert Martin Pronk, Policy Officer Press & Public Diplomacy van de Nederlandse ambassade in Kopenhagen en zijn collega Paula de Vogel namen namens de Noordse posten deel aan dit bezoekersprogramma. De Noordse posten droegen kandidaten aan voor dit programma en zullen in de toekomst meer gezamenlijke programma’s uitzetten voor initiatieven in Noorwegen, Finland, Zweden en Denemarken.