Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Towers' speech (Re)framing the Anthropocene werd gevolgd door een interactieve workshop en brainstormsessie over de vraag: 'hoe kunnen we de kracht van nieuwe ideeën aanwenden om het Antropoceen positief in te kaderen?'

Requena gaf een workshop over transformative experience design en de manier waarop interactieve storytelling de verschuiving naar een duurzamere samenleving kan faciliteren.