Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Geluidskunstenaar en politiek geograaf Anja Kanngieser bezocht Nederland van 19 tot 26 februari 2020, op uitnodiging van Sonic Acts via de Open Call van het Internationaal Bezoekersprogramma. Tijdens het festival gaf Kanngieser de lezing Listening to Ecocide, onderdeel van de conferentie Magical Thinking: Towards a Future Worth Living op 22 februari.

Anja Kanngieser is een politiek geograaf en geluidskunstenaar uit Wollongong, Australië, die op creatieve wijze de ruimte en de politiek onderzoekt. In hun werk begint Anja met de premisse van geluid als een constante, een fenomeen dat altijd aanwezig is - of het nu gehoord, gevoeld of ervaren wordt door menselijke of niet-menselijke soorten en technologieën. Hun meest recente projecten maakt gebruik van getuigenissen, veldopnames en datasonificatie om de reacties van sociale rechtvaardigheid op de gevolgen van de klimaatverandering in de Stille Oceaan te documenteren en te versterken. 

In Kanngiesers eerste boek, Experimental Politics and the Making of Worlds (2013), wordt de communicatie geopend tussen stedelijke groepen om gemeenschappelijke plekken te vinden voor protest rond precaire leef- en werkomstandigheden, migratie en hoger onderwijs. Onderzoeksinteresses zijn onder meer arbeidspraktijken in China, geluidstechnologieën voor het in kaart brengen van bewegingen en micro-radio in de Japanse stadspolitiek. In hun meest recente project, Climates of Listening, worden de op de gemeenschap gerichte reacties op de klimaatverandering in de Stille Oceaan versterkt. Als Vice Chancellors Fellow van het Australische Centrum voor Cultureel Milieuonderzoek aan de Universiteit van Wollongong, Australië, wordt Kanngiesers schrijven op grote schaal gepubliceerd. Kanngieser is daarnaast actief als redactielid van het tijdschrift Environment and Planning D: Society and Space.