Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Angela Chan, oprichter van online platform Worm: art+ecology, bezocht Nederland op uitnodiging van MAMA via de Open Call van het Internationaal Bezoekersprogramma.

Haar bezoek werd afgestemd op de kalender van verschillende festivals waaronder Other Futures, Cinemasia, New Radicalism en Sonic Acts en onderzoeks- en kunstenaarsinitiatieven zoals A Tale of a Tub, Printroom,Counter/Narratives en grassroots organisaties zoals Rotterdam Climate March, Is it happening?

In de lente van 2020 stelde Chan de tentoonstelling Climate Knowledges samen voor MAMA. Verschillende visies komen in de tentoonstelling aan bod, meanderend tussen het feitelijke en het fictieve, het wetenschappelijke en het mythologische, eeuwenoude en de nieuwste inzichten, geschiedenis en toekomst. 

Chan’s huidige onderzoek spitst zich toe op vraagstukken omtrent kennissystemen en kennisdeling, de betekenis van ‘expertise’, en hoe mogelijke toekomstbeelden kunnen ontstaan vanuit verhalen uit het recente of verre verleden. Vanuit haar onderzoek dat zich toespitst op niet-Westerse verhalen en benaderingen, wil Chan ruimte creëren voor stemmen die zelden een forum krijgen in de mainstream media en afwezig zijn in het globale debat omtrent klimaatverandering. De koppeling van de uitdagingen van klimaatverandering aan het urgente dekolonisatie-debat is relevant op lokale en globale schaal, ook in Nederland. 

Angela Chan is de ‘creative climate change communicator’ achter Worm: art + ecology, een online platform dat de criteria voor expertise in het debat rond klimaat aan de kaak stelt. Haar onderzoeksinteresses omvatten klimaat- en sociale rechtvaardigheid, geografie en dekoloniale studies en hedendaagse Chinese sciencefiction, en is mede-oprichter van de London Chinese Science Fiction Group (UCL). Ze werkt met tal van actiegroepen en non-profit organisaties (o.a. South London Gallery, Iniva, V&A) in de kunst- en literaire sector.