Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Onder de noemer Positive Futurism worden er keynotes, panels en performances georganiseerd die ingaan op de inspiratie, beelden en idealen die nodig zijn om een hoopvolle toekomst op te bouwen. Het bezoek van Sophia Brueckner is door STRP Fesitval aangevraagd via de Open Call van het Internationale Bezoekersprogramma.

Brueckner, geboren in Detroit, is kunstenaar, ontwerper en ingenieur. Brueckner studeerde Informatica en werkte als software-ingenieur bij Google. Ze werkt nu als assistent-professor aan de Art and Design School van de Universiteit van Michigan, waar ze sci-fi prototyping en creatief programmeren doceert. Haar doel is om haar achtergrond in technologie te combineren met het kunstenaarsperspectief om zo nieuwe technologieën te creëren die ons geestelijk welzijn ten goede komen.