Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

In de geest van het Bauhaus, dat met radicale ontwerp- en onderwijsvernieuwingen probeerde om de wereld te midden van de puinhopen van de Eerste Wereldoorlog opnieuw te leren zien en te vormen, reageert Neuhaus met een veelzijdig curriculum op de planetaire burn-out van het huidige tijdperk.

De aandacht verschuiven naar andere subjecten

Doordat het idee van vooruitgang eeuwenlang gedraaid heeft om de specifieke behoeften en belangen van bepaalde mensen, is de realiteit van vrijwel alle andere lichamen, soorten, wezens en ecosystemen buiten beschouwing gelaten. De huidige ecologische en sociaal-politieke crises zijn een direct gevolg van deze mentaliteit en dit soort uitsluitingsmechanismen.

Neuhaus stelt dat voor de toekomst van de planeet de verhouding tussen mensen onderling en tussen mensen en niet-mensen zou moeten transformeren van de huidige, nog te vaak op exploitatie gebaseerde relaties, naar niet-uitbuitende, niet-discriminatoire, niet-racistische vormen van samenleven. Dit houdt onder meer in dat de aandacht rigoureus moet verschuiven naar andere subjecten en vormen van subjectiviteit. Mensen moeten leren begrijpen dat materie het gemeengoed is van álle wezens; het is zo veel meer dan latent materiaal dat in dienst staat van het bevredigen van individuele menselijke behoeften. Mensen moeten rekening leren houden met tijdsspannen, tijdsregimes en -dimensies waarin hun eigen bestaan niet de enige maatstaf is en zich met, binnen en met behulp van collectieve lichamen en intelligentie leren verplaatsen om zo te ontwerpen vanuit een belichaamd soort empathie.

Opening Symposium

Het openingssymposium van Neuhaus brengt kunstenaars, ontwerpers, theoretici, makers en meer-dan-menselijke (collectieve) lichamen bij elkaar om gezamenlijk de uitdagingen van de huidige tijd te schetsen, de centrale Neuhausthema's te presenteren en zo het curriculum in te leiden. Het volledige programma is hier te vinden. 

Internationaal Bezoekersprogramma

De internationale sprekers en performers van het Neuhaus Opening Symposium, waaronder Erinma Ochu (UK), Elaine Gan (US), Frederico Campagna (IT), Patricia MacCormack (UK), Otholith Group (UK), Elisa Yvelin (FR), Cooking Sections (UK), Christina Ertl (DE), bezoeken Nederland via Het Nieuwe Instituut's Internationale Bezoekersprogramma. Meer informatie over hen is hier te vinden.