Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Dit internationale gezamenlijke onderzoeksproject brengt activisten, kunstenaars, onderzoekers, ontwerpers, stedenbouwkundigen en andere makers samen om ideeën uit te wisselen en nieuwe methoden te ontwikkelen voor het vormgeven van een meer rechtvaardige toekomst binnen gelaagde bestuursvormen zoals die van Amsterdam, Rotterdam en Kaapstad. Het project is gebaseerd op het concept van gedeeld erfgoed, dat wordt opgevat als een plaats waar kan worden onderhandeld over koloniale verledens en waar omstreden of moeilijk liggende geschiedenissen kunnen worden besproken ten behoeve van het heden.

De op de stad gerichte Transnational Workshop: Designing Convivial Futures heeft een wereldwijd bereik en brengt internationale en lokale belanghebbenden en stemmen samen om een actie- en onderzoeksomgeving te genereren die het ontstaan van co-creatieve methodologieën bevordert. Tot deze actie- en onderzoeksgerichte strategieën van doen en ongedaan maken zullen twee internationale workshops en de uitwisseling van expertise behoren en er zullen strategieën worden ontwikkeld voor de veerkrachtige stad van de toekomst.

De internationale workshop behandelt een aantal vraagstukken, waaronder de volgende:

  • Welke rol spelen de slavernij en het koloniale verleden bij de totstandkoming van postkoloniale stadslandschappen en hun bestuursvormen, sociale hiërarchieën en relaties?
  • Hoe kunnen verhalen over het koloniale verleden en de nasleep daarvan op meer complexe, plurivocale en multiperspectivistische wijze worden verteld?
  • Wat zijn de (verborgen) mogelijkheden van (koloniale) archieven, bijvoorbeeld in musea of in het stedelijke landschap, voor de totstandkoming van een rechtvaardigere geschiedschrijving en van een gezamenlijke toekomst?
  • De internationale workshop bestaat uit dialoogworkshops, symposia en wandelingen georganiseerd rondom een reeks van onderling samenhangende evenementen die ervoor zorgen dat de deelnemers en gasten samen het gesprek kunnen voeren en ideeën, strategieën en referenties kunnen uitwisselen.

SEE

SEE, een eenjarig programma van activiteiten, evenementen, stedenbouwkundige studio’s en gesprekken over de toekomst van het leven in een postkoloniale stad die zowel in Kaapstad, Zuid-Afrika, als in Nederland plaatsvinden. SEE is geïnitieerd en ontwikkeld door Zahira Asmal (The City) in samenwerking met Zuid-Afrikaanse en Nederlandse partners, het Research Center for Material Culture en Het Nieuwe Instituut. SEE wordt mogelijk gemaakt door de financiële steun van het Nederlandse Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Publiek programma

Onderdelen van het programma van Designing Convivial Futures zijn openbaar toegankelijk, waaronder Afterlives: Slavery & Contemporary Global Inequalities dat op 2 oktober plaatsvond in Het Tropenmuseum. Dit evenement neemt moderne slavernij als kader voor het doordenken van verschillende vormen van ontmenselijking en precair arbeiderschap. De mediapresentatie Welcome to Johannesburg van Zahira Asmal vond plaats tijdens de editie van  Thursday Night Live! van 3 oktober in Het Nieuwe Instituut.