Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Ieder jaar komen tientallen internationale professionals uit de disciplines architectuur, design, mode en digitale cultuur naar Nederland op uitnodiging van Het Nieuwe Instituut, om kennis te maken met de werkwijze van het Nederlandse (multidisciplinaire) ontwerpveld. Zij doen dit in het kader van het Internationaal Bezoekersprogramma.

Het Nieuwe Instituut heeft via een Open Call de mogelijkheid gesteld aan Nederlandse culturele instellingen om internationale gasten in hun programma’s uit te nodigen. Een veldcommissie heeft 10 verzoeken voor het Internationaal Bezoekersprogramma in de eerste ronde van 2019 gehonoreerd. De commissie is tot een selectie gekomen op basis van de gestelde criteria ingegeven door de beleidskaders, impact bezoek, bijdrage netwerk, discipline, profiel bezoeker en geografische ligging.

Verzoeken van de volgende organisaties zijn toegekend:

  • Independent School for the City – School’s Out

  • Pakhuis de Zwijger – WeMakeThe.City 2019
  • Sonic Acts – Sonic Acts Festival 2019
  • Stichting AfroVibes – Afrovibes Festival
  • Stichting Rotterdam Dakendagen – Kennisdag Rotterdamse Dakendagen
  • Stichting SETUP – Privacyrede 
  • Stichting WAAG – Al AI Barbie
  • Stichting WORM – Regenerative Feedback
  • STRP Art & Technology – STRP Conference for the Curious 
  • TextielMuseum – Artist in Residency at Cultural Threads, Textiellab

De internationale bezoekers van deze Open Call programma’s worden gedurende het jaar aangekondigd op de website van Het Nieuwe Instituut, evenals de bezoekers van de thematische en actuele programma’s.

Veldcommissie Open Call 2019

De Veldcommissie Open Call 2019 bestond uit Mathias Lehner (programmamanager internationaal Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus), Maaike Roozenburg (afdelingshoofd Master Industrial Design bij Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten) en Shirley Niemans (docent Communication and Multimedia Design/CMD aan de Hogeschool van Amsterdam).

In april 2019 wordt de tweede ronde van de Open Call 2019 uitgezet voor het Internationaal Bezoekersprogramma 2019.