Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Ieder jaar komen tientallen internationale professionals uit de disciplines architectuur, design, mode en digitale cultuur naar Nederland op uitnodiging van Het Nieuwe Instituut, om kennis te maken met de werkwijze van het Nederlandse (multidisciplinaire) ontwerpveld. Zij doen dit in het kader van het Internationaal Bezoekersprogramma. Het Nieuwe Instituut heeft samen met een veldcommissie 13 binnengekomen verzoeken voor het Internationaal Bezoekersprogramma 2018 gehonoreerd. De commissie is tot een keuze gekomen op basis van de gestelde criteria ingegeven door de beleidskaders, impact bezoek, bijdrage netwerk, discipline, profiel bezoeker en geografische ligging.

De verzoeken van de volgende organisaties voor het Internationaal Bezoekersprogramma 2018 zijn toegekend:

 • Stichting Fiber – Coded Matter(s)
 • Stichting What Design Can Do – What Design Can Do 2018
 • WORM – RE#SISTER – Worm’s learning and producing community van (jonge) vrouwen uit de regio Rotterdam
 • Sonic Acts – Sonic Acts Festival 2018
 • Stichting Sonsbeek & State of Fashion – State of Fashion
 • Nederlands Film Festival – Nederlands Film Festival 2018 – Our Brave New World Sessions en Workshop 
 • Pakhuis de Zwijger – WeMakeThe.City en Urban Stories
 • Beeld en Geluid - Cross Media Café
 • Open Set – Fluid Rhtyms
 • The Patching Zone – BalanceUnBalance 2018
 • Impakt – Impakt Festival

De internationale bezoekers van deze reguliere programma’s worden gedurende het jaar aangekondigd in het Internationaal Bezoekersprogramma webmagazine, evenals de bezoekers van de thematische en actuele programma’s.

Veldcommissie Open Call 2018

Kitty Leering (programmeur digitale cultuur), Lucas Verweij (Design Platform Rotterdam) en Mathias Lehner (programmamanager internationaal Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus). In oktober 2018 wordt de call uitgezet voor het Internationaal Bezoekersprogramma 2019.