Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Afkomstig uit

Groot Brittanië 

Datum bezoek

19 - 21 oktober 2018

Doel bezoek

Kunstenaar en onderzoeker Heather Barnett bezoekt Nederland, net als eerder collega kunstenaar/onderzoeker Nadia Al Issa-Christidi, in het kader van Fluid Rhythms. Een zeven maanden durend programma op het snijvlak van design, stedenbouw en architectuur, waarin de Amsterdamse Bijlmer als superorganisme - een systeem van dynamische, onderling verbonden netwerken - wordt verkend. Barnett geeft spreekt op 20 oktober 2018 tijdens de seminar Rhythmanalysis in Context
 
Het bezoek van Heather Barnett is door Open Set aangevraagd via de Open Call van het Internationale Bezoekersprogramma van Het Nieuwe Instituut. 

Functie

Kunstenaar/onderzoeker Heather Barnett houdt zich in haar praktijk bezig met natuurlijke fenomenen en complexe systemen. Door met levende organismen, beeldtechnologieën en speelse pedagogie te werken, onderzoekt haar werk hoe we de wereld om ons heen observeren, beïnvloeden en begrijpen. Recent werk draait om niet-menselijke intelligentie, collectief gedrag en kennissystemen, waaronder The Physarum Experiments, een voortdurende 'samenwerking' met een intelligente slijmvorm, onderzoek in samenwerking met de SHOAL-groep van de Swansea Universiteit en een reeks openbare interdisciplinaire bio/sociale experimenten, waaronder Crowd Control en Nodes and Networks.