Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Gasten

Yolanda Meyer, Bongi Mphuti, Alexio Motsi en Johan Swart

Afkomstig uit

Zuid-Afrika

Data

2 tot en met 6 juli 2018

Doel van het bezoek

De Architecture Archives van het Department of Architecture van de University of Pretoria (UP), is de afgelopen jaren betrokken geweest bij diverse conserverings-, onderwijs- en onderzoeksprojecten, waaronder inspanningen die van belang blijven binnen de Nederlands-Zuid-Afrikaanse discussies over gedeeld erfgoed. Voortbouwend op een reeks gesprekken die in 2017 plaatsvonden tussen het Architectuurarchief van de UP, de Museumvereniging van Zuid-Afrika (SAMA) en het Erfgoedbureau van Nederland (RCE), zullen de vier Zuid-Afrikaanse belanghebbenden nu culturele en erfgoedactiviteiten in Nederland bezoeken.

Doel van het bezoek is om kennis te maken met Nederlandse collega's op het gebied van architectuurarchivering en de wijze waarop zij passen in de bredere conserveringsnetwerken in Nederland. Tijdens hun verblijf in Nederland bezoeken de gasten het Nationaal Archief, het Nationaal Archiefdepot en restauratiearchief, het depot van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, het Gemeentearchief Amsterdam en Het Nieuwe Instituut. Tijdens een bijeenkomst bij DutchCulture en het Zuid-Afrika Huis krijgen is ruimte voor het uitbreiden van professionele netwerken en tegelijkertijd professioneel te discussiëren en kennis uit te wisselen. Samen met institutionele en academische partners verkennen ze de mogelijkheden van toekomstige projecten en samenwerkingsverbanden, waaronder workshops voor de uitwisseling van vaardigheden en samenwerkingsprojecten op het gebied van conservering en onderzoek.

Functie

Yolanda Meyer is Manager bij Transnet Heritage Library, een bibliotheek die bestaat uit meer dan 200.000 digitale spoorwegbeelden van het Transnet vrachtvervoer. Haar volgende stap is het archiveren van nog onontdekte technische tekeningen van de NZASM (de Nederlands-Zuid-Afrikaanse Spoorwegmaatschappij of NZASM, een in 1887 opgerichte spoorwegmaatschappij).

Bongi Mphuti is senior bibliothecaris bij Architecture and Built Environment Library, een toegangspoort tot onderzoek en intellectuele prestaties in Afrika. Zijn loopbaan is gericht op het ontwikkelen van collecties, het bewaren van informatiebronnen, in het bijzonder materiaal met betrekking tot erfgoed.

Alexio Motsi is adjunct-directeur conservering bij het Nationaal Archief van Zuid-Afrika. Haar missie is het ontwikkelen, behouden, beschermen en promoten van kunst, cultuur en erfgoed.

Johan Swart is professor aan de Universiteit van Pretoria waar hij geschiedenis, conservatie en design doceert. Hij neemt deel aan erfgoedfora met belanghebbenden in de regio en draagt bij aan de samenwerking in het veld door middel van evenementen en gezamenlijke veldwerk projecten. Met interesse in archivering probeert hij informatie over de geschiedenis van de Zuid-Afrikaanse gebouwde omgeving op grotere schaal beschikbaar te stellen door middel van digitalisering, beschrijving en online verspreiding van architecturale en cultuurhistorische collecties.