Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Samen met creative consultant en producer Rachel Feuchtwang en Festival De Keuze van de Rotterdamse Schouwburg leverde Het Nieuwe Instituut een bijdrage aan de realisatie van de workshop Give Me Back My Broken Night. De reis- en verblijfskosten van de Britse theatermakers Paul Clarke en Jessica Hoffman (Uninvited Guests) en kunstenaar Duncan Speakman (Circumstance) werden in het kader van het bezoekersprogramma bekostigd. Daarnaast organiseerde Het Nieuwe Instituut voor hen een bezoekersprogramma ter aanvulling en inspiratie op de workshops.

In de workshop Give Me Back My Broken Night werden de deelnemers - o.a. stedenbouwkundigen, architecten en planologen - uitgenodigd voor een wandeling door Rotterdam en werd er gesproken over hoe we in de stad van de toekomst zullen samenleven, wonen en werken: wat zijn mogelijke toekomstscenario’s? Vervolgens werden de plannen die in de groep ontstonden op een specifieke locatie in de stad door een illustrator getekend en geprojecteerd. Tijdens de nachtwandeling werden deze resultaten met visuele technologie aan het grote publiek gepresenteerd. Deze benadering van stadsontwikkeling – in gezamenlijkheid nadenken over de toekomst van de stad in plaats van individueel gericht op een specifiek project – werd door alle deelnemers en het publiek als verfrissend en inspirerend ervaren.