Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Afkomstig uit

Duitsland

Datum bezoek

14 – 17 december 2015

Doel bezoek

Christian Esch bezoekt Nederland om bij culturele organisaties en fondsen de interesse te peilen in een samenwerkingsprogramma voor kunstenaars en instituten uit Nordrhein-Westfalen, Nederland en België op het gebied van digitale kunst en diversiteit. Ook voert hij gesprekken over het eventueel opstarten van een fonds hiervoor.

In twee dagen tijd verkent hij een dwarsdoorsnede uit het culturele leven door te praten met betrokkenen bij onder meer het Hiphophuis, TENT, Showroom MAMA, Witte de With, Het Verhalenhuis, Het Nieuwe Instituut (alle in Rotterdam) en De Brakke Grond, Pakhuis de Zwijger, Waag Society en verschillende nieuwe mediafestivals (in Amsterdam). Ook spreekt hij vertegenwoordigers van de belangrijkste Nederlandse cultuurfondsen zoals het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Mondriaan Fonds en het Nederlands Letterenfonds.

Dit bezoek is georganiseerd door DutchCulture, in samenwerking met Het Nieuwe Instituut.

Functie

Christian Esch is directeur van NRW Kultur, een fonds en sectorinstituut dat gesteund wordt door de grootste steden uit de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen en de overheid. NRW Kultur faciliteert en organiseert allerlei culturele initiatieven.